Velkommen til Den Selvejende Institution Nybro.

Nybro er en selvejende institution, hvor der gives tilbud til børn og unge i alderen 6 - 18 år, med mulighed for forlængelse op til det 23 år, med autisme i forskllige grader samt ADHD, OCD og Tourette.

 

Begavelsesmæssigt befinder børnene/ de unge sig såvel indenfor som under normalområdet.

 

Nybro er beliggende i den gamle bydel i Aabenraa 2 min. gang fra centrum. Nybro har til huse i et byhus der gennem de seneste år er blevet renoveret således, at det fremstår nyt og tidssvarende.

 

Huset rummer 9 værelser, 3 køkkener, 2 stuer, computerrum samt spillerum. Nybro har yderligere en udslusnings lejlighed tilknyttet institutionen.

Derudover er der til institutionen tilhørende en særskilt administrationsbygning samt STU lokaler.

 

Vores viden bygger på 30 års års erfaring i kombination med den nyeste viden samt forskning på området. Nybro´s fritidsordning, aflastning, døgnpladser samt efterværn retter sig til kommuner samt forældre der ønsker et professionelt og individuelt tilbud.

 

På Nybro ved vi, at vi har at gøre med mennesker som på trods af gennemgribende udviklingsforstyrrelser er meget forskellige og derfor har individuelle muligheder
samt behov.

Derfor tilbydes individuelle forløb tilpasset barnet/ den unges behov.

 

For at sikre, at Nybro er en institution med høj grad af faglighed er der på Nybro konstant fokus på faglig og personlig læring samt udvikling via efteruddannelse, kurser, foredrag, konference, med mere.

Nybro er konstant i udvikling. Løbende tages der initiativ til nye aktiviteter samt arbejdsformer.
Alle medarbejdere har i 2012 gennemgået KRAP uddannelsen. I 2014 afslutter alle medarbejderne Autismepilot uddannelsen.

 

Organisation

Nybro er en selvejende institution der har eksisteret siden 1984.

Nybro er en døgn-,aflastnings- fritidsinstitution godkendt under SEL § 66.
Nybro ledes af en bestyrelse på fem. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet en gang årligt, valget gælder for en to- årige periode. Bestyrelsen ansætter lederen, som varetager den daglige ledelse.

 

Bestyrelsens sammensætning:

 

Formand:

Poul - Erik Nielsen

 

Næstformand:

Thomas Thorn

 

 

Øvrige bestyrelses medlemmer:

Mette Hennelund, Kim Winter

 

Sekretær:

Iben Duedahl

 

Suppleant:

Connie Iwers

 

Repræsentant fra Løven:

Kaj Clausen 

 

Institutionsleder:

Tanja Krogh

 

Tilsyn:

Socialtilsyn Syd varetager det driftorienterede tilsyn. Der er løbende dialog med de tilsynsførende samt lovmæssige tilsyn.

 

 
Print
Til forside
Sitemap
Nyheder ›

 

Ny hjemmeside

 

Den Selvejende Institution Nybro har netop

fået nyt design i samarbejde med Danaweb

A/S

 

Nøgleordene for "tilbuddet"

 

30 års erfaring

høj falighed

udvikling

uddannelse

professionel og individuelle tilbud

 

 

 
Den selvejende institution Nybro  //  Nybro 7  //  6200 Aabenraa  //  Tlf: 74 62 08 52  //  E-mail: post@nybro7.dk