Den Selvejende Institution Nybro

Nybro er en institution, hvor der gives tilbud til børn og unge med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) samt relaterede diagnoser som ADHD, OCD,Tourette og Angst.

Aldersmæssigt befinder børnene/de unge sig mellem 5 - 30 år.

 


 

Pædagogik

Læs mere

Botilbud Nr. 7

Læs mere

Dagtilbud Nr. 18

Læs mere

Traditioner

Læs mere